Rok 2020

 Problematika nelátkových závislostí 

  • V roce 2020 se Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚKK začal zabývat důležitou problematikou nelátkových závislostí. Do problematiky nelátkových závislostí spadá např. závislost na videohrách, závislost na sociálních sítích, chytrých telefonech atp. ale zároveň se tato problematika dost často prolíná i s kyberšikanou, problematikou griefingu a dalších.
  • V této oblasti byl zpracován metodický dokument - brožura s názvem: "Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují". 
  • Tato brožura je určena pro žáky základních škol v regionu, pedagogy i rodiče. Brožuru budou mít k dispozici od začátku školního roku 2020/2021. Publikaci připravil Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kromě popisu příznaků závislosti i preventivních doporučení informuje dokument o aktuálních trendech v oblasti videoher. Autorem příručky je krajský protidrogový koordinátor Bc. Jiří Vimr. Mimo jiné jsou zde popisovány i skryté mikrotransakce a tzv. loot boxy čili v důsledku nebezpečné, i když legální způsoby, jejichž účelem je získat od hráčů videoher finanční profit.
  • Počítačové hry jsou v dnešním světě běžnou součástí života dětí i dospělých. Neustále se rozvíjejí a obsahují čím dál propracovanější způsoby, jak hráče u konkrétní hry udržet co nejdéle, ale také od něj zároveň dostat peníze. Na tento fenomén je v současné době potřeba reagovat a upozornit na možná rizika a hrozby s hraním počítačových her spojená. To je cíl této příručky – brožury, která je určena především dětem ve věku 9 až 14 let. Příručku lze nalézt na stránkách Karlovarského kraje, popřípadě zde na BEZPORTU.